... prezentuj to své ...

spiritualita, prožitky, znalosti

Kalendář

Hlavní stránkaBoční panel

Přednáškový den "O dětech". Téma, o němž promluví psychoterapeut, učitelka a lékař, léčitel

Vložil: Neregistrovaný uživatel  
Typ akce: PřednáškaKraj: Jihomoravský
Místo konání: Brno, Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6Čas konání: 10-18
Datum konání: 11.10.2014

Popis akce:

Rodičové, prarodičové, učitelé, vychovatelé… Víte si vždy rady se svými dětmi? Víte, jak je správně vést k hodnotám? Jak je nenásilně motivovat? Jak jim pomoci v harmonickém vývoji? Pokud také někdy tápete, navštivte podzimní přednáškové fórum.

Program
10.00 – 10.15: Zahájení

10.15 – 11.45: Bc. Pavel Kalpakcis: Jak vést děti k opravdovým hodnotám

Jakým způsobem vychovávat dítě, abychom podporovali jeho dobré vlastnosti.

Psychoterapeut a speciální pedagog se ve své přednášce zabývá podporou dítěte v jeho harmonickém vývoji i tím, jak předcházet konfliktům, hádkám a nedorozuměním. Autor neopomene zmínit přirozené vývojové stupně dítěte, a jaký přístup ze strany rodičů v daném období používat.

Kdo je Pavel Kalpakcis? V průběhu let pracoval v mnoha oborech pomáhajících profesí: v nemocnici, v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením, v terapeutické komunitě. V současnosti působí jako psychoterapeut ve své soukromé praxi a terapeutické komunitě pro drogově závislé. Je také pedagog na základní škole a lektor v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků. Zabývá se prevencí sociálně–patologických jevů u dětí. Ve svých přednáškách vychází z osobních zkušeností s klienty, se kterými v průběhu mnoha let pracoval.

12.00 – 13.30: Mgr. Šárka Šandová: Škola pro život

„Každý člověk si přeje být šťastný. Šťastný člověk není prospěšný jen sám sobě, ale stává se velkým přínosem také pro své okolí a širší společnost. Trvalé štěstí přináší člověku vědomí vlastní hodnoty a užitečnosti. Toto vědomí je ale podmíněno pouze přesným věděním o jeho místě ve světě.“

Pomáhají školy svým žákům v tomto úsilí opravdu správně? Je centrem pozornosti skutečně žák a jsou školy „dílnami lidskosti“? Jaká by měla být role učitele? Jsme s našimi školami spokojeni, nebo by se měly školy měnit?

Úvahy o škole – o její úloze v životě člověka, o obsahu a způsobu vyučování, společenských změnách a jejich reflexi ve výchovně–vzdělávacím procesu a o dalších otázkách spojených se školstvím – jsou propojené s filosofickými otázkami o fungování světa a místa člověka v něm.

Přednáška nepřináší neměnné odpovědi na výše uvedené otázky, ale spíše podněty k zamyšlení nad daným tématem.

Kdo je Šárka Šandová? V roce 1991 absolvovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, učitelský obor čeština–dějepis, více než dvacet let vyučovala na gymnáziu. Zabývá se obecnými otázkami školství a světonázorovými otázkami.

14.45 – 16.15: MUDr. Jan Palouček: Pravdivé zrcadlo

Člověk se nejsnadněji učí od těch, které má rád. Proto jsou našimi nejlepšími učiteli lidé, které máme rádi. Měli by být na školách, ale mají být především doma. Vždyť člověk se nemá učit jen předmětům, ale zejména životu. Bylo by však mylné domnívat se, že vyučujícím je vždy dospělý. Právě děti nám často ukazují, jací jsme a také, jak žít lépe. A my bychom v tu chvíli měli být jejich pozornými žáky.

Kdo je Jan Palouček? Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, léta pracoval jako traumatolog. Je spoluautorem knihy Cesta k životu a autorem knih Poselství barev a Cesta k uzdravení – o daru léčení. Od roku 1991 působí v poradenství zdravého životního stylu, také přednáší na světonázorová témata, léčitelství, sebepoznání. Vychází přitom z poznávání přírodních zákonitostí, podle kterých je svět moudře uspořádán. Od roku 2004 přispívá svými názory do časopisu Svět Grálu.

16.30 – 18.00: Závěrečná panelová diskuse s přednášejícími Pavlem Kalpakcisem, Šárkou Šandovou a Janem Paloučkem.

Diskusi moderuje a celým dnem provází Marie Šuláková.

Vstupné
Celodenní vstupné (kompletní program): 200 Kč

Vstupné na jednotlivé přednášky: 100 Kč

Vstupenky se prodávají až na místě

V případě dotazů se obracejte na tel. 545 213 964

Na místě si budete moci zakoupit knihy, DVD a CD nakladatelství Stiftung Gralsbotschaft Stuttgart a Nakladatelství Integrál Brno.
Diskuze k této akci zatím nebyla založena

Zveřejnění akce

Víte o zajímavé akci nebo nějakou sami pořádáte?

Vložit akci

Nejnovější články

Osho Zen karta na každý den:
22. prosince 2022 - PROCITNUTÍ

22.12.2022

Osho Zen karta na každý den:
21. prosince 2022 - SEN

21.12.2022

Osho Zen karta na každý den:
20. prosince 2022 - SAMOTA

20.12.2022

Nejživější diskuze

Dnes: -
Včera: -