... prezentuj to své ...

spiritualita, prožitky, znalosti

Pravidla

Hlavní stránkaBoční panel

Pravidla a podmínky užívání serveru Povedomi.cz

  1. Hlavním cílem serveru Povedomi.cz je komunikace za účelem výměny či sdílení názorů, zkušeností nebo znalostí v diskuzích, článcích v blogu nebo poradně.
  2. Je zakázáno vkládat obsah, který porušuje platné zákony České republiky nebo Evropské Unie, či na takový obsah vkládat odkazy. Uživatel nese plnou zodpovědnost za obsah, který na server vloží.
  3. Vložený obsah, který je v rozporu se zákony České Republiky či Evropské Unie, nebo který jakýmkoliv způsobem vyjadřuje nebo schvaluje násilí, je eroticky dráždivý, nebo je z jakýchkoliv jiných subjektivních důvodů provozovatele nežádoucí, bude bez upozornění odstraněn nebo upraven.
  4. Obecně je na serveru při jakékoliv komunikaci zakázáno urážet, vyhrožovat a slovně napadat ostatní uživatele, vkládat jakékoliv reklamní odkazy nebo nevyžádaný spam.
  5. Na stránkách bude publikován pouze tematicky vhodný obsah.
  6. Tyto stránky nejsou veřejné médium, ale soukromé stránky. Na žádnou poskytovanou službu nikomu nevzniká nárok, a kdokoliv může být bez udání důvodu vykázán. Svoboda slova je zde chápána jako poskytnutý prostor, který končí prostorem jiného uživatele.
  7. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací uvedených na těchto stránkách. Může také kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním nebo nedostupností těchto stránek ani za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím odkazu na serveru.
  8. Registrace je dobrovolná a uživatel si je vědom a souhlasí s tím, že jeho datum narození a stejně tak veškerý další vložený obsah bude viditelný pro jakéhokoliv návštěvníka. Dále uživatel souhlasí s neomezeným prezentováním veškerého obsahu odeslaného na server (dotaz v poradně, článek v blogu atd.) a také se skutečností, že tento obsah může být provozovatelem upraven po technické stránce (změna formátování textu, oprava překlepů atd.) z důvodu nezatěžování návštěvníků nesrozumitelnými texty.
  9. Registrace nebo vložení libovolného obsahu je považováno za souhlas uživatele s těmito pravidly. Registraci je možné kdykoliv zrušit.

Nejnovější články

Osho Zen karta na každý den:
22. prosince 2022 - PROCITNUTÍ

22.12.2022

Osho Zen karta na každý den:
21. prosince 2022 - SEN

21.12.2022

Osho Zen karta na každý den:
20. prosince 2022 - SAMOTA

20.12.2022

Nejživější diskuze

Dnes: -
Včera: -