... prezentuj to své ...

spiritualita, prožitky, znalosti

Návod a popis funkcí

Hlavní stránkaBoční panel

REGISTRACE

 1. Uživatelské jméno musí být minimálně 3 znaky dlouhé, maximální povolená délka je 30 znaků. Nedoporučujeme volit jedno příliš dlouhé jméno bez mezery či pomlčky, při zobrazování bude oříznuto, aby nedocházelo k roztahování stránky. Povolenými znaky jsou malá i velká písmena české abecedy (včetně znaků s diakritikou), číslice, mezera, pomlčka a podtržítko. Ostatní speciální znaky povoleny nejsou. Prázdné znaky (mezera, tabulátor) na začátku a na konci jména budou ignorovány. Registrovat lze pouze uživatelské jméno, které dosud není obsazeno.
 2. Heslo musí tvořit minimálně šest znaků a nesmí obsahovat uvozovky a lomítka. Silně doporučujeme zvolit bezpečné heslo.
 3. E-mail musí být zadán ve správném formátu a musí být platný. Bude sloužit k doručení potvrzujícího kódu a k vašemu případnému kontaktování provozovatelem.
 4. V případě blokování IP adresy (dočasné či trvalé blokování provozovatelem, dočasné blokování uživatele se zákazem diskuze) nebude možné se z této IP adresy zaregistrovat standardní cestou. V tomto případě je možná pouze alternativní registrace – tj. s uvedením telefonního čísla.
 5. V případě alternativní registrace musí být zadáno telefonní číslo včetně mezinárodní předvolby, bez mezer a jiných znaků, tj. bez znaménka plus na začátku. Příklad pro ČR: 420123456789 (= pro ČR a SR dvanáct číslic).
 6. Datum narození slouží pouze k výpočtu a zobrazení vašeho aktuálního věku. Vlastní uložené datum nebude nikdo zobrazeno ani nikomu poskytnuto.

AKTIVACE ÚČTU

 1. V případě standardní registrace se aktivace účtu provádí kliknutím na odkaz odeslaný na e-mail uživatele.
 2. V případě alternativní registrace se aktivace účtu provádí kliknutím na odkaz odeslaný na e-mail uživatele a následným zadáním registrovaného uživatelského jména a ověřovacího kódu zaslaného pomocí SMS zprávy na telefonní číslo uvedené v žádosti o registraci.
 3. Žádosti o alternativní registraci jsou individuálně posuzovány provozovatelem nebo pověřeným uživatelem a jejich vyřízení nemusí být okamžité.

DISKUZE

 1. Diskutovat mohou pouze přihlášení uživatelé, kterým nebyl udělen zákaz (tzv. ban). Procházet diskuze mohou všichni návštěvníci Serveru, s výjimkou diskuzí v kategoriích, které jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům.
 2. Zákaz diskuze může uživateli udělit moderátor na základě vlastního posouzení, nebo je zákaz udělen automaticky, pokud byly během dvou dnů tři diskuzní příspěvky uživatele označeny za spam. Toto označení a vyřazení příspěvků provádí moderátor. Zákaz diskuze je také automaticky udělen při překročení limitu vzkazů.
 3. Počet založených diskuzí je omezen na tři diskuze na uživatele za den.
 4. Životnost diskuze je půl roku od posledního příspěvku, který diskuze obsahuje. Po uplynutí této lhůty bude diskuze, včetně všech příspěvků, vložena do archivu v případě zajímavé diskuze, anebo nenávratně smazána. Rozhodnutí je na provozovateli stránek. Výjimkou jsou systémové diskuze, jejichž životnost je spojena s životností obsahu, ke kterému konkrétní diskuze náleží. V případě přesunu diskuze do archivu budou z diskuze smazány všechny vložené obrázky.
 5. Maximální počet příspěvků v jedné diskuzi je 20 000. Poté již není možné do diskuze vložit příspěvek ani na již vložený příspěvek odpovědět. Pro pokračování diskuze bude nutné založit diskuzi novou. Zaplněná diskuze bude dostupná až do uplynutí životnosti diskuze. Tento limit se netýká systémových diskuzí.
 6. Počet příspěvků Uživatele v diskuzích není nijak omezen.
 7. Každý uživatel může moderovat jím založenou diskuzi. Dále jsou diskuze moderovány pověřenými uživateli – moderátory.
 8. Systémové diskuze budou moderovány s větším důrazem na skutečnost, aby se diskuze nesla pouze v duchu zadaného tématu.
 9. Již založená diskuze může být moderátorem přesunuta do jiné kategorie.
 10. Uživatel může kteroukoliv diskuzi zařadit mezi své sledované diskuze a sledování poté kdykoliv zrušit. Sledování je aktivní pouze po dobu životnosti diskuze.
 11. Vkládat obrázky do diskuze mohou registrovaní uživatelé až po uplynutí 30 dnů od registrace a to v omezeném počtu dva obrázky za den. Při porušování pravidel může být uživateli možnost vkládání obrázků zakázána. Je možné vkládat pouze obrázky JPG s maximální velikostí 2 MB. Obrázek, jehož minimálně jeden rozměr je větší než 600 pixelů, bude na tuto velikost automaticky zmenšen. Obrázky nelze vkládat do systémových diskuzí. V případě dosažení kapacity úložného prostoru stránek bude tato možnost dočasně vypnuta.

VZKAZY

 1. Počet vzkazů ve virtuální schránce na Serveru je pro uživatele stanoven na 500, pro moderátory na 5000.
 2. Po přečerpání limitu bude uživateli automaticky udělen zákaz zakládat diskuze a vkládat příspěvky do diskuzí. Jakmile počet vzkazů uživatele opět klesne pod stanovený limit, bude tento zákaz automaticky zrušen.
 3. Na serveru není vytvořena žádná funkce, která by záměrně komukoliv umožnila číst vzkazy jiných uživatelů. Číst je možné pouze vzkazy, které uživatel odeslal nebo přijal. Provozovatel nemá zapotřebí číst cizí vzkazy „oklikou“ a bude tak činit pouze při podezření ze spáchání trestného činu nebo na pokyn Policie ČR.
 4. Nedoporučujeme odesílat ve vzkazech citlivé osobní údaje.
 5. Uživatel může blokovat vzkazy od jiného uživatele. Blokování uživatele lze kdykoliv zrušit.
 6. Vzkaz lze odeslat libovolnému uživateli, pokud není uživatel příjemcem blokován.

PŘÁTELSTVÍ

 1. Navrhnout přátelství je možné libovolnému uživateli, s výjimkou uživatele, který již nabídku v minulosti trvale odmítl.
 2. Uživatel, který obdržel nabídku k přátelství, může tuto nabídku přijmout, odmítnout anebo trvale odmítnout.
 3. Přátelství vzniká ve chvíli přijetí nabídky přátelství osloveným uživatelem. O přijetí je uživatel nabízející přátelství informován systémovým vzkazem.
 4. Odmítnutím nabídky přátelství dojde k jejímu zrušení, uživatel nabízející přátelství bude o této skutečnosti informován systémovým vzkazem. Uživatel nabízející přátelství může svou nabídku kdykoliv zopakovat.
 5. Trvalým odmítnutím nabídky přátelství dojde k jejímu zrušení, uživatel nabízející přátelství bude o této skutečnosti informován systémovým vzkazem. Uživatel nabízející přátelství ale nebude moci svoji nabídku přátelství dotyčnému uživateli nikdy zopakovat. Trvalé odmítnutí může zrušit pouze uživatel, který přátelství odmítl, a to nabídkou přátelství odmítnutému uživateli.
 6. Přátelství lze zrušit smazáním uživatele ze seznamu přátel.
 7. U aktivního přátelství může uživatel svého přítele okomentovat vloženým popiskem.

ČLÁNKY V BLOGU

 1. Každý registrovaný uživatel může po přihlášení napsat a odeslat článek ke zveřejnění. Článek by měl být tématicky vhodný pro tyto stránky a musí být psán s diakritikou.
 2. Je možné rozepsat současně víc článků.
 3. Uživatel také může založit vlastní seriál na zvolené téma. Pro založení seriálu je nutné vyplnit pár informací (název, popis tématu) a následně počkat na schválení a vytvoření.
 4. K založenému seriálu náleží také fotogalerie, ze které je možné přidávat nahrané obrázky do článků. Výhodou je možnost opakovaného použití obrázku pro více článků (pokud je potřeba).
 5. Uživatel může mít založeno i více seriálů. Obrázková galerie je však pro všechny seriály uživatele společná.
 6. Článek do seriálu uživatele se po odeslání ihned zobrazí všem návštěvníkům. Systém však dovolí odeslat pouze jeden článek za den.
 7. Samostatný článek v blogu je po odeslání uživatelem zařazen do fronty, kde bude poté redaktorem zkontrolován a následně podle pořadí nebo aktuální potřeby zveřejněn. V případě nutnosti provedení oprav bude článek vrácen autorovi s případným komentářem. Případně drobné technické nedostatky, které neovlivní obsah článku, budou redaktorem upraveny. Zveřejnění článku proběhne bez zbytečné prodlevy, v závislosti na velikosti fronty a aktuálnosti tématu. Výchozí plán je maximálně jeden článek na den.
 8. Jako autor článku v blogu je uveden uživatel, který článek odeslal. V případě, že tento uživatel smazal svůj profil, je jako autor uveden "Smazaný uživatel".
 9. Životnost článku na serveru je časově neomezena, závisí pouze na rozhodnutí provozovatele.
 10. Přihlášený uživatel může hodnotit kvalitu článku, a to pouze jednou. Hodnocení článku je možné kdykoliv změnit. V případě seriálu je možné hodnotit pouze seriál jako celek.

KALENDÁŘ AKCÍ

 1. Vložit akci může každý návštěvník pomocí formuláře.
 2. Vložená akce se považuje za zastaralou rok po datu konání akce, při splnění podmínky, že popis akce nebyl půl roku zobrazen a do diskuze k akci nebyl půl roku vložen žádný nový příspěvek. Zastaralé akce budou smazány.

NASTAVENÍ IKONKY PROFILU

 1. Ikonku svého profilu může uživatel kdykoliv nastavit, změnit či zrušit.
 2. Jako ikonku lze vložit pouze obrázek ve formátu image/jpg s příponou JPG. Maximální velikost odeslaného souboru s obrázkem je 2 MB.
 3. Obrázek o rozměrech 80 × 100 pixelů bude automaticky nastaven jako ikonka, obrázek o jiném rozměru bude sloužit jako podklad pro zvolení požadovaného výřezu, zmenšení nebo zvětšení obrázku. Funkce pro výběr výřezu není funkční pro uživatele zařízení s dotykovým ovládáním.

UŽIVATELSKÝ ÚČET A JEHO NASTAVENÍ

 1. Pokud se uživatel nepřihlásí do svého účtu déle než 6 měsíců, bude účet uživatele automaticky smazán.
 2. Zrušení účtu – uživatel může svůj účet na serveru kdykoliv zrušit. Zrušení účtu je nevratné – budou smazány všechny související informace a záznamy spojené s uživatelem. Výjimkou jsou diskuzní příspěvky a založené diskuze, které budou zobrazeny jako příspěvky od smazaného uživatele, a dále články v blogu, které budou převedeny a zobrazovány od autora "Neregistrovaný uživatel".
 3. Obnova zapomenutého hesla vyžaduje zadání e-mailové adresy použité při registraci, na kterou bude zaslán potvrzující odkaz. Po kliknutí na tento odkaz bude na uvedený e-mail zasláno nové, automaticky vygenerované heslo.
 4. Nastavení diskuzí - zde je možné změnit výchozí hodnoty zobrazení diskuzí – tj. řazení diskuzí, počet příspěvků na stránku a výchozí hodnoty řazení sledovaných diskuzí.
 5. Nastavené oslovení bude zobrazeno při uvítání na úvodní stránce.
 6. Je možné změnit nastavení data narození.
 7. Je možné změnit heslo zadáním původního a nového hesla.
 8. Pozastavení účtu – vhodné pro případ plánované dlouhodobé nepřítomnosti. Uživatel s pozastaveným účtem se vyhne automatickému odstranění účtu po 6 měsících bez přihlášení a prodlouží tím tuto lhůtu na 2 roky. Přihlášením uživatele s pozastaveným účtem se tato volba automaticky zruší.

10. PROFIL UŽIVATELE

 1. Uživatel může ke své prezentaci využít dostupná pole.
 2. Volba kraje je propojena se zobrazením Kalendáře akcí.
 3. Do audio a video galerie lze vkládat pouze obsah ze serveru youtube.com dle přiloženého návodu.
 4. Uživateli se zobrazí informace o návštěvnících jeho profilu.

Nejnovější články

Osho Zen karta na každý den:
22. prosince 2022 - PROCITNUTÍ

22.12.2022

Osho Zen karta na každý den:
21. prosince 2022 - SEN

21.12.2022

Osho Zen karta na každý den:
20. prosince 2022 - SAMOTA

20.12.2022

Nejživější diskuze

Dnes: -
Včera: -